Khóa Học Có gì

Dưới đây là những bài thực hành cọ sát rất cần thiết tập trung hoàn toàn trong lĩnh vực hậu kỳ, cải thiện nâng cấp hình ảnh chất lượng và tầm nhìn cho người chụp và khách hàng
Mang đến quy trình chuẩn mà HERA áp dụng và thực hành trong nhiều năm qua
từ lọc ảnh – chạy màu – photoshop cơ bản – hoàn thiện

Đối Tượng Tham gia học

CHỦ STUDIO – RETOUCH CHUYÊN VỀ ẢNH CƯỚI VÀ SẢN PHẨM CƯỚI
Lớp này chú trọng đến phần tư duy sự nhạy bén – Thao tác hoàn chỉnh – Đã từng sử dụng thành thạo các ứng dụng Photoshop. Đây không phải không phải là lớp học
dành cho lớp cơ bản hướng đẫn sử dụng phần mềm

Nếu đúng dối tượng trên sẽ nhận được kỹ năng tầm nhìn ngay khi xem trong video đã phân tích rõ và thực hành thực tế trên sản phẩm mẫu.

Đặc biệt lưu ý :

Khi đăng kí khóa học bạn sẽ có trong tay cách làm từ A -Z (khâu lọc ảnh – Chạy màu – Chỉnh sửa PTS – Thiết kế album) của 5 bộ ảnh mẫu HERA STUDIO thực hiện. Kèm theo cách làm bộ ảnh phóng sự cưới và bộ ảnh gia đình.

Tặng Ngay:
cách làm chi tiết của 5 bộ ảnh khách thực tế tại HERA STUDIO.

COMBO 1 : THỰC HÀNH TỪ A ĐẾN Z

Lọc ảnh – Chạy màu – Photoshop hậu kỳ -Hoàn Thiện sản phẩm text – Album

‘’ Bộ 1: Bộ Ngoại Cảnh Rừng ’’

Chạy màu : Đưa ra phương thức chạy màu phù hợp cho ngoại cảnh rừng phù hợp với Đà Lạt ’’ Tình cảm, Lãng Mạn, Cổ Điển” hiệu quả cho quy trình hậu kỳ
Photoshop chi tiết khắc phục ánh sáng cho phù hợp Concept, cân đối màu sắc , độ phủ, vẽ sáng
VỚI HIỆU QUẢ THỰC TẾ TỪ 1 VIDEO CHẠY MÀU VÀ 6 VIDEO PHOTOSHOP

‘’ Bộ 2: Bộ Ngoại Cảnh Biển ’’

Chạy màu : Đưa ra phương thức chạy màu phù hợp cho ngoại cảnh biển ’’ Trong sáng, Ấn tượng ” hiệu quả cho quy trình hậu kỳ
Photoshop chi tiết khắc phục ánh sáng cho phù hợp Concept, cân đối màu sắc, vẽ sáng
VỚI HIỆU QUẢ THỰC TẾ TỪ 1 VIDEO CHẠY MÀU VÀ 6 VIDEO PHOTOSHOP

‘’ Bộ 3: Bộ Ngoại Cảnh SAPA ’’

Chạy màu : Đưa ra phương thức chạy màu phù hợp cho ngoại cảnh rừng phù hợp với Đà Lạt ’’ Tình cảm, Lãng Mạn, Cổ Điển” hiệu quả cho quy trình hậu kỳ
Photoshop chi tiết khắc phục ánh sáng cho phù hợp Concept, cân đối màu sắc , độ phủ, vẽ sáng
VỚI HIỆU QUẢ THỰC TẾ TỪ 1 VIDEO CHẠY MÀU VÀ 6 VIDEO PHOTOSHOP

‘’BỘ 4: ẢNH MẪU STUDIO 2020’’

VỚI HIỆU QUẢ THỰC TẾ TỪ

2 VIDEO LỌC ẢNH

6 VIDEO CHẠY MẦU

31 VIDEO CLIP CHỈNH SỬA ẢNH

1 VIDEO THIẾT KẾ ALBUM

‘’ Bộ 5: ảnh thực tế khách hàng tại Studio ’’

‘’22 Video hướng dẫn chạy màu – chỉnh da – chỉnh dáng váy – chỉnh phông nền – làm da – ánh sáng – hoàn thiện’’
‘’1 Video thiết kế Album’’

‘’ Bộ 6: Bộ mẫu váy rừng ’’

Chạy màu : Đưa ra phương thức chạy màu phù hợp cho ngoại cảnh rừng phù hợp ’’Thơ mộng, Lãng Mạn, Cổ Điển” hiệu quả cho quy trình hậu kỳ
Photoshop chi tiết khắc phục ánh sáng cho phù hợp Concept, cân đối màu sắc , độ phủ, vẽ sáng
VỚI HIỆU QUẢ THỰC TẾ TỪ 1 VIDEO CHẠY MÀU VÀ 6 VIDEO PHOTOSHOP

‘’ Bộ 7: Ảnh Phóng Sự Cưới Khách Hàng ’’

Chạy mầu : Đưa thông số chuẩn về tone mầu trong ảnh phóng sự ăn hỏi truyền thống và ảnh ngày cưới
Cân ánh sáng : Cách cân đối ánh sáng trong chủ thể và tăng chất lượng mầu sắc trong chất liệu
Khử mầu xanh tím vàng hiệu quả trong ảnh phóng sự

VỚI HIỆU QUẢ THỰC TẾ TỪ
3 VIDEO CHẠY MẦU
11VIDEOCLIP CHỈNH SỬA ẢNH

‘’1 Video thiết kế Album’’

‘’ Bộ 10: Ảnh Gia Đình ’’

Chạy màu : Đưa ra phương thức chạy màu phù hợp cho bé’’ ngọt ngào – trong sáng, hiệu quả cho quy trình hậu kỳ
Photoshop chi tiết khắc phục phông nền cho phù hợp concept, cân đối màu sắc, thay đổi phông nền, vẽ sáng
VỚI HIỆU QUẢ THỰC TẾ TỪ 1 VIDEO CHẠY MÀU VÀ 6 VIDEO PHOTOSHOP